Article detail

Statistiky nehodovosti na železničních přejezdech v Moravskoslezském kraji v letech 2005 - 2009

Lenka Maléřová, Iva Žitníková, Aleš Bernatík
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2010, Volume 5, Issue 2, Pages 81-88
Doi: Not indexed
Stále častěji se setkáváme s nehodami na železničních přejezdech, které jsou spojovány se zbytečně tragickými následky. Boj proti nim je velice obtížný. Příčiny nehod způsobuje řada činitelů. Převládá lidský činitel, výjimečně technická závada bezpečnostních zařízení umístěných na železničních přejezdech. Důležitou úlohu v boji proti bezpečnosti na přejezdech zaujímají finanční prostředky. Ty někdy bývají na úkor bezpečnosti osob pohybujících se na železničních přejezdech. Příspěvek statisticky pojednává o nehodách na železničních přejezdech v Moravskoslezském kraji v letech 2005 - 2009. Součástí článku je i rozbor situací, které se nejčastěji vyskytují na železničních přejezdech v rámci Moravskoslezského kraje.
Download full version of article